Стање гласачких права бивших преступника, објашњено

Бивши злочинци су повратили право гласа широм САД. Али многи још увек не могу да гласају.